Là dòng máy siêu âm công nghệ vượt trội.

  • Công ty có nhiều sản phẩm đa dạng, khách hàng có thể lựa chọn và đặt hàng theo nhu cầu.

Các sản phẩm nổi bật :

  • Máy dập lai cơ 5 phân mặt nguyệt tĩnh
  • Máy dập lai cơ 5 phân mặt nguyệt xoay
  • Máy dập lai cơ 10 phân măt nguyệt xoay
  • Máy dập lai hơi 5 phân mặt nguyệt tĩnh
  • Máy dập lai hơi 5 phân mặt nguyệt xoay
  • Máy dập lai hơi 10 phân mặt nguyệt xoay

Showing all 5 results